>

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Work in progress

So the quick draft received good critics (one) so imma gonna continue this.
Here some pics , and remember it's still work in progress.

More soon ®

Δεν υπάρχουν σχόλια: